Disclaimer

Alpitec stelt uw belangstelling in ons bedrijf en produkten erg op prijs. Hoewel de
informatie op de Alpitec-website zo accuraat en correct mogelijk wordt weergegeven, blijft
alle informatie op deze site te allen tijde voorbehouden.

Aan de inhoud van de Alpitec
website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleent. Alpitec aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en
onvolledigheden.

Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit
deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden dorr middel van druk,
fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Alpitec.

Alpitec 

Rue Roger Marchal 3 

5380 Fernelmont 

BE 0808 373 947 

info@petzlbenelux.com 

+32 (0)85 31 43 85